ILŠ Rozrazil 2005

Místo: základna u Lelekovic (1. víkendovka), skautská základna Horní Mlýn
Počet účastníků: 13
Tým Lvíče, Jája, Vazoun, Jouza, Provázek, Rejpal, Ještěr
Hosté Gigant, Ran, Mak
Účastníci Brácha, Čokta, Filosof, Fringila, Lenka, Liška, Miláno, Pecák, Pecin, Sharagu, Šampus, Vláďa, Vojta

ILS_2005_IMyšlenka ILŠ Rozrazil 2005 byla založena na možnosti získat kvalifikaci pomocí práce v zavedeném a dobře fungujícím týmu starších a zkušenějších instruktorů kurzů ČLK Rozrazil 1998-2005. ILŠ byla určena pro instruktory elévy, kteří již nějakou zkušenost s kurzy měli za sebou. Budoucí instruktoři si tak mohli své dosavadní zkušenosti rozšířit, vyzkoušet v praxi s okamžitou zpětnou vazbou a poopravit, ale především utřídit.
Účastníci ILŠ se rozdělili do dvou týmů (každý měl možnost volby dle vlastního zájmu a následné profilace), z nichž jeden tým připravoval motivační a zážitkový lesní kurz Veronica a druhý čekatelský lesní kurz Rozrazil (viz Rozrazil a Veronica 2005).

Na základě podmínek absolvence stanovených ŘVČČJ a ILŠ Rozrazil nakonec získali instruktorskou kvalifikaci: Lenka, Brácha, Pecák, Čokta, Filosof, Fringilla, Vojta, Miláno, Šampus a Sharagu.