Kontakty

Vůdkyně kurzu

Kloky


Alena Švaříčková - Kloky
tel.: 734 640 630
mail:alena.svarickova@gmail.com

Kontakt pro účastníky

Kloky


Alena Švaříčková - Kloky
mail:clkrozrazil@gmail.com

PořadatelJunák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko "KOMPAS" Brno,
Boženy Němcové 29,
Brno, 612 00
http://kompas.skauting.cz/

ČLK Rozrazil vzniká za podpory Ministerstva školství, mádeže a tělovýchovy