Přihláška

Přihláška na ČLK Rozrazil 2019

Přihlašování bude ukončeno v neděli 6. ledna 2019 v 23:59:59 CET.


Přihláška neznamená přijetí! Potvrzení o přijetí či nepřijetí na kurz vám zašleme do 14 dnů od uzávěrky přihlášek.

Podmínky přijetí:

  • věk 16 – 18 let v roce 2019 (do posledního dne zkoušek – 13. 10. 2019)
  • členství v Junáku
  • možnost pravidelného přístupu k internetu (nutná podmínka)
  • maximálně 2 účastníci z jednoho oddílu
  • pro získání dekretu je nutné mít slib

Letos nabíráme 30 účastníků. Účastníky vybíráme tak, abychom měli na kurzu zhruba stejný počet holek i kluků. Náš kurz je určen především pro ty, kteří aktivně působí při výchově dětí. Hledáme lidi ochotné na sobě pracovat po dobu jednoho roku, nejedná se pouze o dvě víkendovky a letní část, ale o soustavnou CELOROČNÍ práci.


PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE SKRZ SKAUTIS ZDE