Deyl

A A
Jméno Jakub Mrakava
Věk 22 let
Funkce na kurzu PPMSV, Projekt
Kontakty j.mrakava@volny.cz
Můj oddíl 302. oddíl Watuta
Kvalifikace ČLK, ZZA, VLK
V civilu Medik s nedostatkem časoprostoru na přebytek zájmů
Zájmy Mimo skaut namátkou fotografie, slackline, IT, dálné kraje a hory, společenské dění, jazyky i vaření.
Proč dělám Rozrazil Co by to bez něj bylo za život?