Kloky

A A
Jméno Alena Švaříčková
Věk 25 let
Funkce na kurzu Vůdkyně kurzu, Osobnost & provokatér
Kontakty alena.svarickova@gmail.com
Můj oddíl 41. z Brna
Kvalifikace ČZ Rozrazil, VZ Gemini, Fonticulus, ILŠ Stříbrná řeka, Veronica… 8 let vedení družiny, 3 roky rádkyně oddílu, 3 roky vůdkyně oddílu, teď už mám předáno a stala se ze mě zástupkyně vůdce. Čtvrtým rokem teď vedu družinu světlušek.
V civilu Advokátně koncipuji
Zájmy Ráda se učím jazyky, působím ve vedení oddílu, sportuju a sleduju, co se tak ve světě děje…
Proč dělám Rozrazil Nejvíc proto, že jsem tak ňák podlehla jeho kouzlu a chci při tom zase být