ČLK Rozrazil 1998

Místo: skautská základna Horní Mlýn
Počet účastníků: 18
Termín: 17.-19. dubna, 15.-17. května, 21.-30. srpna 1998
Tým Vazoun, Jája, Lvíče, Krtek, Vláďa, Gábina
Účastníci Eliška, Včelka, Ferda, Myška, Pecin, Pírko, Ještěrka, Pírko, Čmelda, Abba, Raven, Leon, Slon, Kuba, Přema, Davy, Vikki, Jumi

Letošní kurz začal na sklonku roku, kdy se vytvořil tým pod vedením Vazouna, čítající Jáju, Lvíče, Gábinu, Vláďu a Krtka. Při výčtu instruktorů nelze opomenou cenné rady zkušeného Chechtala. Příprava tedy trvala téměř rok a mnoho hodin práce rozhodně nepřišlo nazmar. Kurz proběhl na skautské základně Horní Mlýn a byl zaměřen na přípravu na čekatelskou zkoušku.

Oproti loňsku se objevilo více prvků ze zážitkové pedagogiky, zejména her a jiných “nesedavých” programů. Naopak jsme vyslechli méně přednášek, přesto je třeba připomenout přínos hostů: Artura, Naba, Medúzy, Precly, Slávky, Bruna, Honzy Písaříka, doktora Zdenála, Česílka, Tomky a samozřejmě Martina s Majkou.

O frekventanty bylo výborně postaráno, tým skvěle vařil, staral se i o zásobování, takže účastníci mohli naplno prožívat celých deset dní, kterým ještě na jaře předcházela dvě víkendová setkání. Většina z 18 přítomných složila na podzim čekatelskou zkoušku a opět se našli tací, kteří se zapojili do spolupráce a pomohli s přípravou dalšího kurzu.

Jako jednoznačně nejlepší program byla vyhodnocena noční hra Humanus, která prověřila psychickou odolnost, schopnost rychle se rozhodovat a reagovat na nečekané situace, a také ukázala zda se účastníci dokáží v krizové situaci dohodnout na důležitých věcech. 

pozn.: Tento kurz byl nejlepší, nepřekonatelný, neopakovatelný a tak vůbec. Vikki