Spok

 

Jméno Jan Dittrich
Věk 22 let
Funkce na kurzu Skauting
Kontakty dittrich.jan.cz@gmail.com
Můj oddíl 54. oddíl Trapeři Brno
Kvalifikace RK Rozrazil 2011, ČLK Rozrazil 2014, LK Veronica 2015, VK Oslí Můstek 2017
V civilu Student MFF UK, obor Obecná fyzika
Zájmy Skaut, hýbání se v přírodě, míčové hry, spánek
Proč dělám Rozrazil Protože mě baví a rozvíjí.